wat is leven met vermissing

Emotionele gevolgen van vermissing van een dierbare

In de meeste gevallen van meldingen van vermiste personen wordt de vermiste binnen enkele dagen teruggevonden. Maar wanneer dit niet het geval is, neemt de periode van onzekerheid toe. Dit kan gepaard gaan met verschillende gedachten, gevoelens en gedragingen. Het voortdurend afvragen over wat er is gebeurd, waar diegene nu is, het heen en weer geslingerd worden tussen hoop en wanhoop, schuld en woede en een chronisch gevoel van verdriet zijn kenmerkend voor achterblijvers van vermisten. Ieder mens probeert op zijn eigen manier hiermee om te gaan.

 

Leven met vermissing

Wanneer uw partner, kind, familielid of vriend langdurig wordt vermist kan dit aangrijpende gevolgen hebben voor uw leven. In tegenstelling tot een overlijden, is er bij een vermissing geen duidelijkheid over in welke toestand de dierbare verkeert. Deze onzekerheid belemmert het verwerkingsproces. Het leven lijkt stil te blijven staan. Niet weten of er ooit antwoorden zullen komen op alle vragen, heeft niet alleen een grote impact op het dagelijks leven van de achterblijvers, maar leidt ook tot onduidelijkheden over de toekomst. Sommige mensen lopen vast in de wirwar aan gedachten en gevoelens. Hierdoor hebben ze moeite met het voldoen aan de dagelijkse verplichtingen, zoals huishouden, werk en zorg dragen voor het gezin, of beleven ze geen plezier maar aan dingen die vroeger nog wel plezierig waren. Sommige mensen vinden steun bij mensen uit hun omgeving of lotgenoten, maar voor diegene die behoefte hebben aan gespecialiseerde ondersteuning tijdens dit proces, is er een landelijk psychologennetwerk opgericht door de Rijksuniversiteit Groningen. U wordt de gelegenheid geboden om uw gedachten en gevoelens te bespreken met een behandelaar in uw eigen regio die gespecialiseerd is in het complexe proces die achterblijvers van vermisten doormaken. De behandeling maakte deel uit van een wetenschappelijk onderzoek waarin allereerst de emotionele gevolgen voor de achterblijvers van vermisten worden geinventariseerd en vervolgens de effectiviteit van de behandeling wordt onderzocht. Momenteel worden de resultaten van het onderzoek verwerkt.

Het onderzoek is mede geïnitieerd door de lotgenotenvereniging Vereniging Achterblijvers na Vermissing en wordt gefinancierd door Fonds Slachtofferhulp, Stichting Stimuleringsfonds Rouw en Rijksuniversiteit Groningen.