Keuzeloze aandacht

Keuzeloze aandacht

Alle voorgaande mindfulness-oefeningen hebben een bepaald onderwerp als thema: de ademhaling, lichamelijke gewaarwordingen, gedachten etc. Keuzeloze aandacht omvat het hele spectrum aan ervaringen. U hebt het grootst mogelijke aandachtsveld waarin u zich openstelt voor alles wat u kunt ervaren; wat u hoort en ziet, lichamelijke gewaarwordingen en gedachten. U richt uw aandacht niet, maar stelt u open voor wat er van moment tot moment op de voorgrond staat.