Gedachten

Gedachten

We hebben continu gedachten in de vorm van woorden en beelden. Gedachten in de vorm van woorden of zinnen worden ook wel de innerlijke dialoog genoemd. Als u erop let, kunt u uzelf in gedachten horen praten. Gedachten in de vorm van beelden, ook wel visuele gedachten genoemd, zijn de plaatjes of filmpjes in uw hoofd.

Veel gedachten zijn emotioneel van aard. Vaak zijn het bekende deuntjes rond dezelfde thema’s. Met deze oefening leert u zich bewust te worden van herhalende gedachten en ontwikkelt u een houding waarbij u dit proces observeert, in plaats van automatisch te worden meegevoerd door uw gedachten. Het is ook in deze mindfulness-oefening niet de bedoeling dat u probeert iets voor elkaar te krijgen, zoals die gedachten de baas te worden. U streeft ernaar om het denken aan uw brein over te laten, net zoals u het ademen aan uw lichaam kunt overlaten.

Sommige gedachten zijn willekeurig, u hebt er zeggenschap over, u kunt ze denken of niet denken omdat u dat wilt. In deze mindfulness-oefening streeft u ernaar dit type denken achterwege te laten. U merkt op dat die gedachten er zijn en keert terug naar een open houding waarin u het denken waarneemt.

Andere gedachten zijn onwillekeurig. Ze verschijnen zonder dat u het wilt of er iets over te zeggen hebt. Spontaan of door een bepaalde aanleiding, zoals een situatie, bericht in de krant of opmerking van een ander, produceert uw brein een stroom aan associaties. Ook met dit soort gedachten hoeft u in deze mindfulness-oefening en in het dagelijks leven niks mee te doen.